E

llie Vissers maakt unieke producten en handwerk.

Er is daardoor geen standaard prijzentabel.

 

De prijs bestaat uit:

 • eenmalige voorbereidingskosten
 • kosten per geborduurd product (prijs x aantal)

Prijsindicatie:

Aan elk ontwerp gaan voorbereidingskosten vooraf. Het voorbereiden bestaat uit het omzetten van het ontwerp naar een digitale mal. Bij een gemiddeld logo bedragen de kosten vanaf € 25,00 exclusief BTW.

Dit zijn eenmalige kosten. Het ontwerp wordt bewaard in het archief, bij nabestellingen vervallen de voorbereidingskosten.

Elk geborduurd logo, afhankelijk van de hoeveelheid steken, kost €15,00 tot € 25,00 euro exclusief BTW. Alleen letters, tekst of initialen, is goedkoper, ongeveer € 8,00 ex. BTW. Maar complexe logo’s met veel steken en kleuren zijn duurder.

Neem contact op voor een vrijblijvende prijsopgave!

Levertijd

Ellies Borduurshop levert zo spoedig mogelijk, altijd in overleg met de opdrachtgever.

Producten kunnen worden opgehaald in Maasbracht of worden verzonden via post.nl. De tarieven vindt u hier.

teamkleding tunaclub
sportkleding

Voorwaarden

 • Ellies Borduurshop werkt alleen met schriftelijke opdracht. Zodra een opdracht mondeling is verstrekt, volgt altijd een mail of opdrachtbevestiging op papier die voor akkoord moet worden geretourneerd.
 • Tussentijdse veranderingen in de opdracht zullen ook schriftelijk/via mail worden bevestigd.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en  zijn exclusief BTW.
 • Voorbereiding, instelkosten en verzendkosten maken geen deel uit van de berekening van de stuksprijs en worden afzonderlijk in de offerte of prijsstelling vermeld.
 • Aanbiedingen en prijsopgave zijn vrijblijvend en bij speciaal garen of apart bestelde bedrijfskleding onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel.
 • Ellies Borduurshop besteedt de grootste zorg bij de afwerking van de artikelen. Echter het borduren op zelf aangeleverd materiaal gebeurt op risico van de opdrachtgever.
 • Bij borduren op aangeleverd materiaal is het aan te raden om, zeker bij grotere aantallen, extra materiaal aan te leveren in verband met proefborduursels.
 • Alle door ons gemaakte patronen blijven eigendom van Ellies Borduurshop.
 • Bij annulering van de opdracht zal de opdrachtgever alle gemaakte kosten (arbeid, bestelde materialen en bijkomende kosten) vergoeden.
 • Borduurwerk is uniek en handwerk. Daarom is het raadzaam over vooraf aan de opdracht goed de prijsopgave en de aanbieding te bestuderen. Bij verstrekken van de opdracht gaat Ellies Borduurshop meteen voor u aan het werk. Daarom zal zodra de opdracht is verstrekt, geen bedenktijd of annuleringsperiode van toepassing zijn.
 • Tenzij anders overeengekomen vindt (aan)betaling vooraf plaats.
 • Ellies Borduurshop is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de bestelling tijdens de verzending. Wij kunnen tegen meerprijs uw pakket voor u verzekeren.
 • Verzending gebeurt via Postnl. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte van de zending en de afleverlocatie.
 • De Geldigheidsduur van de offerte of prijsopgave is 3 maanden. Ellies Borduurshop houdt zich het recht voor om tijdens deze periode een verhoging van de prijs van extra materiaal, stoffen of bestelde bedrijfskleding door te berekenen aan de opdrachtgever.
 • Reclame’s en klachten binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk melden bij Ellies Borduurshop.
 • Ellies Borduurshop is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten en of beeldmateriaal zoals logo’s.
 • Ellies Borduurshop gaat ervan uit dat het gebruiksrecht en/of copyright van het aangeleverde materiaal bij de opdrachtgever ligt.
 • Ellies Borduurshop houdt zich het recht voor om zonder opgave van reden een opdracht te weigeren.
 • Als Ellies Borduurshop door overmacht niet aan de opdracht kan voldoen, worden die verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, dan wel door de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Ellies Borduurshop tot enige schadeloosstelling gehouden is. Ellies Borduurshop zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.
 • Er zal pas een beroep op de rechter worden gedaan nadat betrokken zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

privacy verklaring

Elliesborduurshop.nl, gevestigd in Maasbracht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.elliesborduurshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Elliesborduurshop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elliesborduurshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elliesborduurshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Elliesborduurshop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Elliesborduurshop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming Elliesborduurshop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elliesborduurshop) tussen zit. Elliesborduurshop gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Elliesborduurshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Elliesborduurshop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elliesborduurshop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@elliesborduurshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Elliesborduurshop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Elliesborduurshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elliesborduurshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elliesborduurshop.nl

Neem contact met ons op...

Stel je vraag via mail.

Not readable? Change text. captcha txt